Komunikaty

2020.10.02 - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, Komorniki, Zarządzeniem Wójta Gminy Komorniki nr 251/2020 z dnia 2 października 2020r., został wywieszony w dniu 2 października 2020 r. do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komorniki, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym,

Szczegółowe informacje o przedmiocie użyczenia można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, Komorniki pok.106, tel. 61 8100 666.

Wójt

mgr inż. Jan Broda

wykaz

 

 

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06