Komunikaty

2020.09.09 Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

WÓJT GMINY KOMORNIKI

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) informuję, że w dniu 9 września 2020r. zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, Komorniki wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Komorniki, przeznaczonych do  wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej:

1)  Zarządzeniem Wójta Gminy Komorniki nr 238/2020 z dnia 9 września 2020r.

Wykaz obejmuje działki nr 1313/35 (część), 733/17 (część) w Plewiskach, 864/36, 1022/6 (część) i 261/2 w Komornikach oraz 432 (część) w Chomęcicach

2) Zarządzeniem Wójta Gminy Komorniki nr 239/2020 z dnia 9 września 2020r.

Wykaz obejmuje część sieci kanalizacji sanitarnej z sieciowymi przepompowniami ścieków oraz sieciowymi przewodami tłocznymi

Szczegółowe informacje w przedmiocie wydzierżawienia można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, Komorniki pok.101, tel. 61 8100 634 oraz pok. 106 tel. 61 8100 666

Wójt

mgr inż. Jan Broda

wykaz

wykaz

 

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06