Komunikaty

2020.09.09 Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

WÓJT GMINY KOMORNIKI

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) informuję, że w dniu 9 września 2020r. zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, Komorniki wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Komorniki, przeznaczonych do oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej:

1)  Zarządzeniem Wójta Gminy Komorniki nr 236/2020 z dnia 9 września 2020r.

Wykaz obejmuje lokale użytkowe o łącznej powierzchni 249,07 m2 znajdujące się w budynku położonym w Plewiskach przy ul. Grunwaldzkiej 565, zlokalizowanym na działce oznaczonej nr 1253/3 o pow. 0,4760 ha oraz budynek magazynowy położony przy ul. Kolejowej 1 w Plewiskach o powierzchni użytkowej 473,73 m2, zlokalizowany na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 1216/2 o pow. 30,3860 ha.

2)  Zarządzeniem Wójta Gminy Komorniki nr 237/2020 z dnia 9 września 2020r.

Wykaz obejmuje pomieszczenie gospodarcze zlokalizowane na nieruchomości położonej w Plewiskach przy ul. Szkolnej, oznaczonej geodezyjnie nr 1313/35.

 

Szczegółowe informacje w przedmiocie użyczenia można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, Komorniki pok.101, tel. 61 8100 634 oraz pok. 106 tel. 61 8100 089

Wójt

mgr inż. Jan Broda

wykaz 

wykaz

 

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06