Komunikaty

2020.08.27 Komunikat Wójta Gminy Komorniki o przeprowadzeniu dodatkowych konsultacji społecznych

 

 KOMUNIKAT

Wójta Gminy Komorniki

o przeprowadzeniu dodatkowych konsultacji społecznych

 

Na podstawie Zarządzenia nr 230/2020 Wójta Gminy Komorniki z dnia 25 sierpnia 2020 r. zawiadamiam o przeprowadzeniu dodatkowych konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Komorniki, dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Zielarska i Szczypiorkowa.

Dodatkowe konsultacje służą zebraniu wytycznych do sporządzenia projektu przedmiotowego miejscowego planu. Wytyczne zbierane będą za pomocą ankiety w formie elektronicznej dostępnej na stronie internetowej www.komorniki.pl i papierowej dostępnej w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Komorniki w terminie od 27 sierpnia do 30 września 2020 r.. Ponadto ankieta zostanie udostępniona na dyskusji publicznej, która odbędzie się w dniu 10 września 2020 r. w Domu Kultury „Remiza” w Plewiskach o godz. 17:00.

Ankieta stanowi materiał pomocniczy w tworzeniu projektu przedmiotowego miejscowego planu - informacje zebrane podczas prowadzenia dodatkowych konsultacji społecznych nie stanowią uwag w rozumieniu art. 17 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.).

O wynikach konsultacji Wójt Gminy Komorniki poinformuje poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki, jednostek pomocniczych gminy oraz na stronie internetowej Gminy Komorniki, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komorniki w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji.

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06