Komunikaty

2020.08.05 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

WÓJT GMINY KOMORNIKI

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) informuję, że w dniu 5 sierpnia 2020r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, Komorniki wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komorniki, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, Zarządzeniem Wójta Gminy Komorniki nr 225/2020 z dnia 5 sierpnia 2020r.

Wykaz obejmuje nieruchomości gruntowe.

Szczegółowe informacje w przedmiocie wydzierżawienia można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, Komorniki pok.106, tel. 61 8100 666.

Wójt

mgr inż. Jan Broda

wykaz

 

 

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06