Komunikaty

2020.05.29 - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat Wójt Gminy Komorniki udzielił ulg, odroc

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat Wójt Gminy Komorniki udzielił ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożył spłatę na raty w 2019 roku w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł – podstawa prawna art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami).

 

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06