Komunikaty

2020.05.29 - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Wójt Gminy Komorniki udzielił pomocy publicznej w 2019 roku.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Wójt Gminy Komorniki udzielił pomocy publicznej w 2019 roku – podstawa prawna art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami)

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06