Komunikaty

2020.02.10 Informacja o wywieszeniu wykazu

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz.65) informuję, że w dniu 06 lutego 2020 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, Komorniki, Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komorniki, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, Zarządzeniem Wójta Gminy Komorniki nr 162/2020  z dnia 06 lutego 2020 r.

Wykaz obejmuje gminną nieruchomość gruntową stanowiącą działkę o nr ewid. 132/2 obręb Rosnówko-Walerianowo.

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, Komorniki pok.106, tel. 61 8100 666.

Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

 

wykaz

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06