Komunikaty

2020.01.30 - Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Komorniki w 2020 roku.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Komorniki w 2020 roku.

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06