Komunikaty

2019.12.20 - Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Komorniki w 2020 roku.

2019.12.20 - Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Komorniki w 2020 roku.

Zarządzenie Wójta Nr 148/2019 z dnia 20.12.2019.

Uchw. 127/2019 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2020 rok.

Wzór oferty na realizację zadania.

Wzór sprawozdania z realizacji oferty.

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu ds. pozytku publicznego.

Ustawa o pożytku.

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06