Komunikaty

2019.12.10 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie

WÓJT GMINY KOMORNIKI

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz.2204 ze zm.) informuję, że w dniu 10 grudnia 2019 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, Komorniki:
1) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komorniki, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, Zarządzeniem Wójta Gminy Komorniki nr 139/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r.
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, Komorniki pok.106, tel. 61 8100 666
2) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komorniki, przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym, Zarządzeniem Wójta Gminy Komorniki nr 140/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r.
Szczegółowe informacje o przedmiocie użyczenia można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, Komorniki pok.101, tel. 61 8100 634.

Wójt

mgr inż. Jan Broda

wykaz 1

wykaz 2

 

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06