Komunikaty

2019.12.04 Informacja o wywieszeniu wykazów lokali użytkowych przewidzianych do oddania w najem i użyczenie

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOMORNIKI

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) informuję, że w dniu 4 grudnia 2019 r. zostały wywieszone do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1 oraz na stronie internetowej www.bip.komorniki.pl, następujące wykazy:

1)      wykaz lokalu użytkowego, zlokalizowanego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komorniki, położonej w Komornikach przy ul. Stawnej 7, przeznaczonego do najmu w trybie bezprzetargowym, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Komorniki nr 135/2019 z dnia  3 grudnia  2019 r.

2)      wykaz lokalu użytkowego, zlokalizowanego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komorniki, położonej w Wirach przy ul. Szreniawskiej 6 oraz pomieszczenia gospodarczego, zlokalizowanego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komorniki, położonej w Plewiskach przy ul. Szkolnej, przeznaczonych do oddania w użyczenie, w trybie bezprzetargowym, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Komorniki nr 136/2019 z dnia  3 grudnia  2019 r.

Szczegółowe informacje o przedmiotach najmu i użyczenia można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok.106, tel. 61/8 100 089.

 

Wójt

mgr inż. Jan Broda

wykaz 1

wykaz2

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06