Komunikaty

2019.10.24 - Sprawozdanie dotyczące konsultacji na temat rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2020.

Stanowisko pożytek na rok 2020.

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06