Komunikaty

2019.10.22 - Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic obrębów i sołectw Komorniki i Wiry

O G Ł O S Z E N I E

O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PRZED ZMIANĄ GRANIC OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH KOMORNIKI I WIRY W JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ KOMORNIKI, ZMIANĄ GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWOŚCI KOMORNIKI I WIRY ORAZ ZMIANĄ GRANIC SOŁECTW KOMORNIKI I WIRY.

Informuję, iż w dniu 04.11.2019 r. o godz. 18:00 w Sali „Piwnica” w Komornikach ul. Stawna 7/11 przeprowadzone będą konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Komorniki

w dniu 15.11.2019 r. o godz. 18:00 w Domu Kultury w Wirach ul. Łęczycka 103 przeprowadzone będą konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Wiry

w sprawie zmiany granic obrębów geodezyjnych Komorniki i Wiry w jednostce ewidencyjnej Komorniki oraz w sprawie zmiany granic administracyjnych miejscowości Komorniki i Wiry, jak również w sprawie zmiany granic sołectw Komorniki i Wiry.

 

Proponowana zmiana polegać będzie na włączeniu części obrębu Wiry (dz. o nr ewid. 647, 648/1-648/5, 654/1-654/6, 655/1-655/7, 694/1) w granice obrębu Komorniki.

 

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06