Komunikaty

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie powołania mandatu radnego Zenona Guzek

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie obsadzenia mandatu radnego Zenona Guzek

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06