Komunikaty

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie powołania mandatu radnej Krystyny Kroll - Chilomer

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie powołania mandatu radnej Krystyny Kroll - Chilomer

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06