Komunikaty

2019.09.18 - Informacja w wywieszeniu wykazu nieruchomosci przeznaczonych do wydzierżawienia - dz. 648/52 w Komornikach

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOMORNIKI O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) informuję o wywieszeniu wykazu nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Komorniki przeznaczonych do wydzierżawienia Zarządzeniem Wójta Gminy Komorniki nr 37/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. zmienionym Zarządzeniem Wójta Gminy Komorniki nr 96/2019 z dnia 12 września 2019 r.

Wykaz obejmuje część gminnej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o nr ewid. 648/52 obręb Komorniki wraz z częścią zlokalizowanego na niej budynku.  

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pok.101, tel. 61 8100 634.

 Z-ca Wójta

mgr Tomasz Stellmaszyk

 

wykaz

 

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06