Komunikaty

2019.09.06 - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego - Robert Kurasz

Treść postanowienia

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06