Komunikaty

2019.08.28 - Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego dotyczące zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi drogi powiatowej nr 2391P Głuchowo Chomę

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego dotyczące zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi drogi powiatowej nr 2391P Głuchowo Chomęcice

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06