Komunikaty

2019.08.14 Rozszerzone konsultacje społeczne dotyczące założeń do projektu mpzp części wsi Plewiska w rejonie ulic: Kolejowej, Grunwaldzkiej i Szkolnej – „Przestrzeń dla Partycypacji 2”

Dzięki udziałowi Gminy Komorniki w ogólnopolskim projekcie „Przestrzeń dla Partycypacji 2”, którego celem jest wsparcie samorządów w zaplanowaniu i przeprowadzeniu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych, mieszkańcy Gminy zostaną zaangażowani w proces tworzenia planu miejscowego i będą mieć wpływ na przyszłość terenu wokół stawów w Plewiskach i jego otoczenia. Zebrane wytyczne pomogą stworzyć projekt dostosowany do ich potrzeb i oczekiwań.

Rozszerzone konsultacje społeczne, prowadzone w ramach projektu „Przestrzeń dla Partycypacji 2”, dotyczą założeń do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Kolejowej, Grunwaldzkiej i Szkolnej i będą trwać od sierpnia do końca października 2019 r.

W ramach konsultacji 19 września 2019 r. o godz. 17:00 w Domu Kultury „Remiza” w Plewiskach odbędzie się spotkanie informacyjno-edukacyjne. Ponadto w proces tworzenia planu miejscowego, dla terenu wokół stawów w Plewiskach, będzie można włączyć się wypełniając ANKIETĘ, a także biorąc udział w spacerze po terenie objętym konsultacjami połączonym z warsztatami plenerowymi. Dodatkowo o przyszłości terenu objętego projektem planu miejscowego będzie można porozmawiać w punkcie konsultacyjnym podczas Święta Dyni w Plewiskach.

Harmonogram kolejnych spotkań zostanie podany wkrótce na stronie www.komorniki.pl w zakładce konsultacje społeczne - przestrzeń dla partycypacji 2.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety: https://forms.gle/tpDYkAVDwW6mn2KQ9

 
 
Do projektu „Przestrzeń dla Partycypacji 2” zakwalifikowało się 18 gmin z całego kraju. Każda z nich otrzyma wsparcie w planowaniu przebiegu konsultacji dokumentu planistycznego oraz w zakresie szkoleń, warsztatów i doradztwa specjalistów. Dodatkowo samorządy otrzymają grant na realizację konsultacji społecznych. Program jest realizowany przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w partnerstwie z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju i Związkiem Miast Polskich, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacji celowej budżetu państwa.

Więcej informacji o projekcie „Przestrzeń dla Partycypacji 2” znajduje się na stronie: https://partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen/o-projekcie/

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06