Komunikaty

2019.07.17 - Obwieszczenie Starosty Poznańskiego dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki-Sz

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 17 lipca 2019r. dotyczące wszczęcia postepowania w sprawie z wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki-Szreniawa długości 1120 m.

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06