Komunikaty

2019.07.16 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wniesienia aportu

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOMORNIKI O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WNIESIENIA APORTU

 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) informuję o wywieszeniu wykazu nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Komorniki przeznaczonych do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o., Zarządzeniem Wójta Gminy Komorniki nr 75/2019 z dnia 11 lipca 2019 r.

Wykaz obejmuje gminne nieruchomości gruntowe stanowiące działki o nr ewid. 618/25 i 622/1 obręb Plewiska oraz działkę o nr ewid. 1159/157 obręb Komorniki.

Szczegółowe informacje o przedmiocie aportu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pok.101, tel. 61 8100 634.

 

Wójt

mgr inż. Jan Broda

 

wykaz

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06