Komunikaty

2019.07.15 - Ogłoszenie nr 2, o otwartym naborze partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Poddziałanie 7.2.2 Usłu

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

zał nr 1

zał nr 2

zał nr 3

zał nr 4

zał nr 5

zał nr 6

Sprostowanie

Zaktualizowane ogłoszenie na wybór partnera

Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06