Komunikaty

2019.07.15 - Informacja Wójta Gminy Komorniki o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego na projektowanej ul. Ognikowej w Komornikach oraz Malwowej w Komornikach i Wirach

treść informacji

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06