Komunikaty

2019.04.25 - Ogłoszenie o poszukiwaniu podmiotu świadczacego usługi medyczne do zagospodarowania kondygnacji w Budynku Ośrodka Zdrowia w Komornikach

Gmina przygotowuje się do zagospodarowania drugiego piętra w budynku Ośrodka Zdrowia w Komornikach przy ul. Stawnej 7 (obecnie zajmowanego przez Gminną Bibliotekę i Gminny Ośrodek Kultury).

 W związku z rosnącym zapotrzebowaniem w naszej gminie na usługi medyczne, w celu poszerzenia oferty w tym zakresie planujemy wynajęcie ww. części budynku podmiotom działającym w obszarze służby zdrowia. Preferowane będą podmioty świadczące usługi medyczne podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistyczne działające w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 Powierzchnia użytkowa całej kondygnacji wynosi ok. 420 m².

Poszukiwany jest podmiot, który kompleksowo zagospodaruje całą kondygnację, zapewniając mieszkańcom gminy atrakcyjną ofertę usług medycznych. Prognozowany termin udostępnienia obiektu do zagospodarowania to druga połowa 2020 r.

 Rzut II piętra w Ośrodku Zdrowia w Komornikach

 Podmioty zainteresowane wynajmem piętra w Ośrodku Zdrowia prosimy o składanie koncepcji zawierających wyszczególnienie świadczonych usług i szkicu zagospodarowania kondygnacji 

w terminie do 30 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, lub przesłanie na adres:

Urząd Gminy Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki.

 

W sprawie pytań prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki Nieruchomościami, tel. 61 8100 089, 61-8100 634, e-mai: nieruchomości@komorniki.pl.

 Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się z autorami wybranych koncepcji.

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06