Komunikaty

2019.04.24 - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Wójt Gminy Komorniki udzielił pomocy publicznej w 2018r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Wójt Gminy Komorniki udzielił pomocy publicznej w 2018 roku - podstawa prawna art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami).

 

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06