Komunikaty

2019.04.12- Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOMORNIKI O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) informuję o wywieszeniu wykazu nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Komorniki przeznaczonych do dzierżawy Zarządzeniem Wójta Gminy Komorniki nr 37/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Wykaz obejmuje gminną nieruchomość stanowiącą działkę o nr ewid. 648/52 obręb Komorniki oraz część zlokalizowanego na niej budynku.

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok.101, tel. 61 8100 634.

Wójt

mgr inż. Jan Broda

 

wykaz

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06