Komunikaty

2019.03.19 - Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego - rozbudowa ul. Poznańskiej w Chomęcicach

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12.03.2019r. o wydaniu decyzji uchylającej w części decyzję Starosty Poznańskiego nr 9/2018 z dnia 25.04.2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Poznańskiej w Chomęcicach na odcinku zabudowy mieszkaniowej od strony m. Rosnowo wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06