Komunikaty

2019.03.13 - Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 8. Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.4

 

ogłoszenie

załączniki

 Informacja o wyborze Partnera - 4.04.2019 r.

 

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06