Komunikaty

2019.01.29 - Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Komorniki w 2019 roku.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY KOMORNIKI W 2019 ROKU.

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06