Komunikaty

2018.05.28 - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat Wójt Gminy Komorniki udzielił ulg, odroc

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat Wójt Gminy Komorniki udzielił ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożył spłatę na raty w 2017r. w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł - podstawa prawna art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.).

 

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06