Komunikaty

2018.05.28 - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Wójt Gminy Komorniki udzielił pomocy publicznej w 2017r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Wójt Gminy Komorniki udzielił pomocy publicznej w 2017r. – podstawa prawna art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077 ze zm.).
Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06