Komunikaty

2018.01.09 Komunikat w sprawie komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie gminy Komorniki w 2018 r.

Wójt Gminy Komorniki ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Komorniki w 2018 roku. 

Czytaj Komunikat 

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06