Komunikaty

2017.12.27- Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Komorniki” oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad

PL.671.1.2016                                                             Komorniki, dnia: 27.12.2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

 

O rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Komorniki" oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

 

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 oraz art. 7 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 ze zm.), zawiadamiam o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Komorniki" oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

 

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 05 stycznia 2018 r. do 05 lutego 2018 r. w formie:

1.     Spotkań otwartych z interesariuszami rewitalizacji, na których zostanie przedstawiony projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Komorniki" oraz projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji a także będzie możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. Spotkania odbędą się:

-    w dniu 10.01.2018 r. w Domu Kultury w Wirach przy ul. Łęczyckiej 103            o godz. 16:30;

-    w dniu 11.01.2018 r. w świetlicy wiejskiej w Szreniawie przy ul. Nowej 9           o godz. 16:00;

-    w dniu 11.01.2018 r. w Domu Kultury w Plewiskach przy ul. Grunwaldzkiej 565 o godz. 18:00;

-    w dniu 17.01.2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Edwarda                      hr. Raczyńskiego w sali nr 200, ul. Polna 30 o godz. 16:30.

 

2.     Zbierania uwag ustnych - uwagi można składać w okresie od 05 stycznia 2018 r. do 05 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki (pokój nr 106), w godzinach pracy Urzędu,

 

3.     Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego na stronie Gminy Komorniki w Biuletynie Informacji Publicznej - uwagi można składać w okresie od 05 stycznia 2018 r. do 05 lutego 2018 r.

 

Formularz konsultacyjny wraz z projektem „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Komorniki" oraz projektem uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji będą dostępne jako załączniki do niniejszego ogłoszenia w trakcie trwania konsultacji:

1.     na stronie Gminy Komorniki w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.komorniki.pl,

2.     w Urzędzie Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki (pokój nr 106), w godzinach pracy Urzędu.

 

Uwagi w tym wypełnione formularze można dostarczyć:

1.     drogą elektroniczną na adres: planowanie@komorniki.pl,

2.     drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1,
62-052 Komorniki,

3.     bezpośrednio do Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1
62-052 Komorniki (w biurze podawczym - pokój nr 12), w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

Z up. Wójta

mgr Tomasz Stellmaszyk

Z-ca Wójta Gminy

 

Załączniki:

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Komorniki

- załącznik graficzny Komorniki

- załącznik graficzny Plewiska

- załącznik graficzny Szreniawa

- załącznik graficzny Wiry

 

 

Projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

 

Formularz konsultacyjny

 

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06