Komunikaty

2017.12.19 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Komorniki w 2018 roku


Sprostowanie do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Komorniki w 2018 r. 

Zarządzenie Wójta Gminy Komorniki nr 260/2018 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Komorniki w 2018 r.  

Wzór oferty na realizację zadania publicznego 

Wzór harmonogramu realizacji zadania publicznego

Wzór przewidywanej kalkulacji  kosztów realizacji zadania publicznego

Wzór umowy na realizację zadania publicznego 

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

 

Roczny program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2018 rok

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06