Komunikaty

2017.08.02 Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu pt.: "Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie gminy Komorniki poprzez budowę węzła przesiadkowego w Szrenia

 

 

IK.711.3.2017                                                                                                    

Komorniki, dnia: 02.08.2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

 

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu

pt.: "Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie gminy Komorniki

poprzez budowę węzła przesiadkowego w Szreniawie"

 

         Od dnia 10 sierpnia 2017 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne prowadzone przez Urząd Gminy Komorniki, dotyczące projektu pt.: "Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie gminy Komorniki poprzez budowę węzła przesiadkowego w Szreniawie".

         Realizacja zintegrowanego węzła przesiadkowego pozwoli na dogodne przesiadki użytkowników transportu indywidualnego na publiczny transport zbiorowy (kolej, autobus). Umożliwi to korzystne zmiany w podziale modalnym podróży na rzecz efektywnych i ekologicznych środków transportu publicznego, a także wpłynie pozytywnie na usprawnienie ruchu w Gminie Komorniki.

         Celem konsultacji jest zapoznanie wszystkich zainteresowanych - mieszkańców, przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości, przedstawicieli instytucji z planowanymi zmianami oraz poznanie opinii i  uwag mieszkańców gminy Komorniki na ten temat. 

         Podczas konsultacji rozważane będą i dyskutowane 2 koncepcje budowy węzła przesiadkowego w miejscowości Szreniawa przy istniejącej stacji kolejowej.

 

Konsultacje społeczne potrwają od 10 do 24 sierpnia 2017 r.

 

                Konsultacje społeczne polegać będą na wskazaniu jednej z zaproponowanych koncepcji budowy węzła przesiadkowego, w formie ankiety skierowanej do mieszkańców gminy Komorniki oraz możliwości udzielenia deklaracji poparcia dla ww. projektu.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z proponowanymi koncepcjami, wypełnienia ankiety i deklaracji poparcia zamieszczonych na stronie internetowej Gminy Komorniki w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce komunikaty pod treścią ogłoszenia w sprawie przedmiotowych konsultacji lub dostępnych w biurze podawczym Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki.

Wypełnioną ankietę oraz deklarację poparcia w ramach przedmiotu konsultacji społecznych można składać przez cały okres trwania konsultacji drogą elektroniczną na adres mailowy: konsultacje@komorniki.pl, w biurze podawczym Urzędu Gminy Komorniki lub pocztą na adres Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki.

                W ramach konsultacji odbędzie się spotkanie konsultacyjne, na którym omawiane będą 2 koncepcje budowy węzła przesiadkowego w Szreniawie przy istniejącej stacji kolejowej. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2017 r. o godz. 17:00 w Szreniawie w budynku świetlicy wiejskiej przy ul. Nowej 9. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach wszystkich zainteresowanych

 

Koncepcja A

Koncepcja B

Ankieta

Deklaracja poparcia

 

Wójt

mgr inż. Jan Broda

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06