Komunikaty

2017.05.16 Obwieszczenie o zamieszczeniu informacji podsumowującej przebieg konsultacji społecznych dot. projektu uchwały Rady Gminy Komorniki w spr. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obsz

PL.671.1.2016

                                                                                                                             Komorniki, dnia: 16.05.2017 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

 

                Zgodnie z art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.), Wójt Gminy Komorniki zamieszcza informację podsumowującą przebieg konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Komorniki w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Komorniki wraz z projektami dokumentów uwzględniającymi zmiany wprowadzone w wyniku konsultacji społecznych.

 

1. Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Komorniki w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Komorniki.

 

2. Projekt chwały Rady Gminy Komorniki w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Komorniki

- zał. nr 1

- zał. nr 2

- zał. nr 3

- zał. nr 4

 

3. Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Komorniki

 

 

 
 

Wójt Gminy Komorniki

mgr Inż. Jan Broda

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06