Komunikaty

2016.12.20 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju i upowszechniania sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznyc

Zarządzenie Wójta Gminy Komorniki w sprawie ogłoszenia konkursu

Ogłoszenie Otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju i upowszechniania sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Komorniki w 2017 roku.

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

Wzór informacji sprawozdawczej

 

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06