Komunikaty

2016.12.13 - Ogłoszenie w sprawie warsztatów rewitalizacyjnych dotyczących "Programu Rewitalizacji dla Gminy Komorniki".

PL.671.1.2016

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Komorniki

serdecznie zaprasza na warsztaty rewitalizacyjne dotyczące

„Programu Rewitalizacji dla Gminy Komorniki"

 

 

Warsztaty odbędą się w dniu:

19 grudnia 2016 r.

 

o godz. 14:00 dla przedstawicieli urzędów, jednostek organizacyjnych, radnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych,

 lokalnych przedsiębiorców

 

o godz. 16:30 dla wszystkich mieszkańców gminy oraz sołtysów

 

w Sali Sesyjnej (pokój numer 3) Urzędu Gminy Komorniki

ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki.

 

W ramach warsztatów mieszkańcy Gminy wspólnie z interesariuszami (władze Gminy, przedsiębiorcy, przedstawiciele stowarzyszeń itd.) opracują wspólne kierunki działań rewitalizacyjnych poprzez wskazanie obszarów o szczególnej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, środowiskowych, gospodarczych, przestrzenno - funkcjonalnych i technicznych.

 

 

Z poważaniem

 

Wójt

Gminy Komorniki

mgr Jan Broda

 

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

1.  tablicy ogłoszeń UG Komorniki

2.  stronie internetowej: http://www.komorniki.pl/

3.  BIP

3.  a/a

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. Planowania Przestrzennego

Suszczyńska Katarzyna

Tel. (61) 8 100666

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06