Komunikaty

07.11.2016 - informacja z otwarcia ofert dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Grunwaldzkiej (odcinek drogi gminnej) w Plewiskach wraz

07.11.2016 - informacja z otwarcia ofert dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Grunwaldzkiej (odcinek drogi gminnej) w Plewiskach wraz ze zbiornikami retencyjnym"
Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06