Komunikaty

2016.09.13 - Ogłoszenie o konsultacjach Projektu Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Komorniki

 

Wójt Gminy Komorniki przedkłada do konsultacji projekt Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Komorniki.

 

Termin konsultacjido 19 września 2016 r. do godz. 12:00.

 

Formy konsultacji:

Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski, które można składać w formie:

-         Pisemnie w Urzędzie Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki;

-         za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:komunalne@komorniki.pl.

 

 

Za przeprowadzenie konsultacji społecznych, w tym za przygotowanie projektu, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii, odpowiedzialny jest Wydział Infrastruktury Komunlanej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Komorniki

 

Załącznik – link do projektu

 

 

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06