Komunikaty

2016.07.29 - Ogłoszenie o naborze partnerów do wspólnej realizacji projektów

Gmina Komorniki ogłasza nabór partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 Edukacja Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia o szkolenia zawodowego do potrzebrynku pracy, Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania. Typ projektu II Nadawanie dodatkowych uprawnień, kompetencji z branż kluczowych dla rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06