Komunikaty

2016.05.31 - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Wójt Gminy Komorniki udzielił ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożył na r

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat Wójt Gminy Komorniki udzielił ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożył spłatę na raty w 2015 r. w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł.
Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06