Komunikaty

2016.05.31 - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Wójt Gminy Komorniki udzielił pomocy publicznej w 2015 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Wójt Gminy Komorniki udzielił pomocy publicznej w 2015 r.
Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06