Komunikaty

2016.05.16 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic obrębów i sołectw Komorniki i Wiry

O G Ł O S Z E N I E

O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PRZED ZMIANĄ GRANIC OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH KOMORNIKI I WIRY W JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ KOMORNIKI, ZMIANĄ GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWOŚCI KOMORNIKI I WIRY ORAZ ZMIANĄ GRANIC SOŁECTW KOMORNIKI I WIRY.

 

 

Informuję, iż w dniu 31.05.2016r. o godz. 18:00 w Sali „Piwnica” w Komornikach ul. Stawna 7/11 (budynek Ośrodka Zdrowia) przeprowadzone będą konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Komorniki w sprawie zmiany granic obrębów geodezyjnych Komorniki i Wiry w jednostce ewidencyjnej Komorniki oraz w sprawie zmiany granic administracyjnych miejscowości Komorniki i Wiry, jak również w sprawie zmiany granic sołectw Komorniki i Wiry.

Proponowana zmiana polegać będzie na włączeniu części obrębu Wiry (dz. o nr ewid. 5/3, 5/4, 5/5) w granice obrębu Komorniki.

 

mapa

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06