Komunikaty

2016.02.04 - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju i upowszechniania sportu

Zarządzenie Wójta Gminy Komorniki z dnia 2016.02.03 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju i upowszechniania sportu (Nr 101/2016)
Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06