Komunikaty

2015.12.31 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju i upowszechniania sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na tere

Zarządzenie Wójta Gminy Komorniki nr 93/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju i upowszechniania sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Komorniki w 2016 r. 

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

 

Uchwała Rady Gminy Komorniki nr IV/19/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju i upowszechniania sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Zmiana ww. uchwały z dnia 25 listopada 2011 r. 

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06