Rok 2021

Oświadczenie majątkowe Pani Magdaleny Wasilewskiej, Wąsiewicz - Starszy Specjslista Pracy Socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Komornikach. Od 14 stycznia 2021 r. upowazniona do wydawania

treść oświadczenia majątkowego