Taryfa za wodę i ścieki

Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu nr PO.RET.070.119.2.2018.ZG z dnia 11 maja 2018r. zatwierdzona została Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Komorniki.

Taryfa wchodzi w życie z dniem 13 czerwca 2018 roku. 

 

Czytaj:

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Komorniki