Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2021.04.07Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania nr KOS-V.6220.24.2021o wszczęciu postęp. w spr. wydania dec. o środ. uwar. dla przed. poleg. na „bud. stacji paliw z infr. tech., bud. stac

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania nr KOS-V.6220.24.2021o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek podejmującego przedsięwzięcie: WEST-BUD I Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Grunwaldzka 38a/36, 60-783 Poznań reprezentowanego przez Pełnomocnika: Panią Ewę Banaś, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną, budynkiem stacji paliw oraz zagospodarowaniem terenu w Poznaniu przy zbiegu ulic Szarotkowej oraz Grunwaldzkiej”, planowanego do realizacji na działce ewidencyjnej nr 615/16, arkusz 10, obręb 41 Plewiska.

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach